تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: آدینه Friday
تاریخ: 12 آذر 1395 December 2, 2016
2 دسامبر 2016
نماد عددی: 1395/9/12 12.2.2016
شماره روز:
(چندمین روز سال)
258 337
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 88 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
نمادها:
این سال، سال میمون می باشد.
این ماه، برج قوس (کمان) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1395 کبیسه است و اسفند ماه 30 روزه می باشد.
سال 2016 کبیسه است و ماه فوریه 29 روزه می باشد.