تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: سه شنبه Tuesday
تاریخ: 30 آذر 1395 December 20, 2016
20 دسامبر 2016
نماد عددی: 1395/9/30 12.20.2016
شماره روز:
(چندمین روز سال)
276 355
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 70 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● جشن شب یلدا
نمادها:
این سال، سال میمون می باشد.
این ماه، برج قوس (کمان) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1395 کبیسه است و اسفند ماه 30 روزه می باشد.
سال 2016 کبیسه است و ماه فوریه 29 روزه می باشد.