تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: سه شنبه Tuesday
تاریخ: 26 بهمن 1395 Febuary 14, 2017
14 فوریه 2017
نماد عددی: 1395/11/26 2.14.2017
شماره روز:
(چندمین روز سال)
332 45
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 283 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● جشن والنتاین [14 Febuary]
نمادها:
این سال، سال میمون می باشد.
این ماه، برج دلو (دلو) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1395 کبیسه است و اسفند ماه 30 روزه می باشد.
سال 2017 سال 365 روزه عادی است.