تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: شنبه Saturday
تاریخ: 1 دی 1397 December 22, 2018
22 دسامبر 2018
نماد عددی: 1397/10/1 12.22.2018
شماره روز:
(چندمین روز سال)
277 356
فاصله زمانی:
سن
تا تاریخ وارد شده 186 روز مانده است.
مناسبتهای روز: ● روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
نمادها:
این سال، سال سگ می باشد.
این ماه، برج جدی (بزغاله) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1397 سال 365 روزه عادی است.
سال 2018 سال 365 روزه عادی است.