تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: چهارشنبه Wednesday
تاریخ: 1 دی 1395 December 21, 2016
21 دسامبر 2016
نماد عددی: 1395/10/1 12.21.2016
شماره روز:
(چندمین روز سال)
277 356
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 547 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
نمادها:
این سال، سال میمون می باشد.
این ماه، برج جدی (بزغاله) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1395 کبیسه است و اسفند ماه 30 روزه می باشد.
سال 2016 کبیسه است و ماه فوریه 29 روزه می باشد.