تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: شنبه Saturday
تاریخ: 5 اسفند 1396 Febuary 24, 2018
24 فوریه 2018
نماد عددی: 1396/12/5 2.24.2018
شماره روز:
(چندمین روز سال)
341 55
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 115 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● جشن اسفندگان (سپندارمذگان) روز عشق● روز بزرگداشت زمین و بانوان● روز بزرگداشت خواجه نصیر الدین طوسی و روز مهندس
نمادها:
این سال، سال خروس می باشد.
این ماه، برج حوت (ماهی) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1396 سال 365 روزه عادی است.
سال 2018 سال 365 روزه عادی است.