تاریخ خورشیدی

روز:
ماه:
سال:

تاریخ میلادی

روز:
ماه:
سال:

برو به امروز

ثبت مناسبت و یادآوری

خورشیدی میلادی
روز: آدینه Friday
تاریخ: 1 دی 1396 December 22, 2017
22 دسامبر 2017
نماد عددی: 1396/10/1 12.22.2017
شماره روز:
(چندمین روز سال)
277 356
فاصله زمانی:
سن
از تاریخ وارد شده 179 روز سپری شده است.
مناسبتهای روز: ● روز میلاد خورشید؛ جشن خرم روز، نخستین جشن دیگان
نمادها:
این سال، سال خروس می باشد.
این ماه، برج جدی (بزغاله) می باشد.
تعداد روز:
کبیسه
سال 1396 سال 365 روزه عادی است.
سال 2017 سال 365 روزه عادی است.